Vitajte v DENTLY Academia

Sme vzdelávacia inštitúcia, ktorá má za cieľ pravidelne organizovať odborné podujatia s renomovanými prednášajúcimi.

Organizujeme odborné vzdelávacie podujatia pre stomatológov s renomovanými prednášajúcimi, ktorí sú pripravení s Vami zdieľať poznatky a skúsenosti z celého spekra stomatologických odborov (dentálna hygiena, záchovna stomatológia, parodontológia, čeľustná ortopédia, stomatologická protetika, endodoncia, stomatochirurgia aj implantológia).

Naše kurzy

Naši partneri

Partner