Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Markus B. Hürzeler získal titul D.M.D. v roku 1984 na univerzite v Zürichu, špecializáciu v odbore parodontológia od Švajčiarskej parodontologickej spoločnosti v roku 1989 a špecializáciu v odbore protetika  od Nemeckej protetickej spoločnosti v roku 1991. V roku 1996 titul PhD. na Katedre protetiky na Albert-Ludwigs University vo Freiburgu. V súšastosti pracuje v súkromnej praxi s Dr.Ottom Zuhrom. Venuje sa parodontológii a implantológii. V roku 2008 spolu založili Hurzeler/Zuhr Education Center, kde vyučujú ich koncept a filozofiu  súčasného zubného lekárstva. Od roku 1993 je klinickým docentom na University of Texas v Houstone a od roku 1997 je docentom na Albert-Ludwigs University vo Freiburgu, Katedra preventívnej stomatológie a parodontológie.

Je aktívnym členom Európskej akadémie estetického zubného lekárstva (EAED). Dr. Hürzeler vydal viac ako 150 vedeckých publikácií v oblasti implantológie, parodontológie a tkanivovej regenerácie. Pravidelne  vedie kurzy na medzinárodnej úrovni. V roku 2012 publikoval so svojím kolegom Dr. Zuhrom odbornú publikáciu: Plasticko-estetická parodontálna a implantačná chirurgia - mikrochirurgický prístup.