Prof. Dr. Daniel Buser

Prof. Dr. Daniel Buser

Svetoznámy implantológ, profesor a prednosta Oddelenia orálnej chirurgie na Univerzite v Berne vo Švajčiarsku. Súčasne vedie Central for Continuing Dental Education (CCDE). Pôsobil tiež vo vedení viacerých akademických asociácií (napr. European Association for Osseointegration, Swiss Society of Oral Implantology, International Team for Implantology). Jeho hlavnými výskumnými oblasťami sú implantácia a augmentácia v estetickom úseku, regenerácia tkanív okolo implantátov, Guided Bone Regeneration (GBR) a technológia povrchov. Je autorom a spoluautorom vyše 300 odborných clánkov a publikácií. Prvýkrát prichádza prednášať do nášho regiónu.