MUDr. Juraj Babčan

MUDr. Juraj Babčan

Špecializuje na dentoalveolárnu chirurgiu, implantológiu a parodontológiu. Ukončil štúdium na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2002-2003 absolvoval štúdium na Karolinska Institutet Štokholm. V roku 2003 získal atestáciu prvého stupňa zo stomatológie a certifikát z dentoalveolárnej chirurgie. MUDr. Juraj Babčan je držiteľom certifikátu z implantológie (2004), ako aj certifikátu z mukogingiválnej chirurgie (2008). Svoje znalosti si pravidelne rozširuje prostredníctvom študijných pobytov najmä v zahraničí – University of Bern, New York University, University of Istanbul, Univerzita Viedeň, Univerzita Bologna a iné.

Svoju stomatologickú prax vykonával ako obvodný stomatológ v Rajci (2000), následne na I. stomatologickej klinike LK UK Bratislava (2001-2004), na Karolinska Institutet Štokholm vo Švédsku (2002 - 2003), na Trnavskej Univerzite na detašovanom pracovisku v Nairobi v Keni (2003 -2004) a od roku 2004 vedie súkromnú stomatologickú prax v Bratislave. MUDr. Juraj Babčan je členom IKSR a ITI (International Team for Implantology).