MUDr. Eva Čačová

MUDr. Eva Čačová

Špecializuje na protetiku - od výroby koruniek, mostíkov až po snímateľné náhrady kotvené na zuby i na implantáty. Pri práci využíva najnovšie poznatky z oblasti protetickej stomatológie. Venuje sa aj aktívnej prednáškovej činnosti. MUDr. Eva Čačová ukončila štúdium na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1993-2000). V roku 2006 nadobudla špecializáciu v odbore stomatológia. Absolvovala viacero zahraničných pobytov a prednášok za účelom rozšírenia svojho vzdelania - University of Thessaloniky (2001), Esthetics with implant restoration (Dr. Mario Roccuso, 2006), Rekonštrukcia zubov modernými materiálmi (Dr. Nils van Calcar, 2009), Competence in esthetics (Rakúsko,2012), Oral Design, ČADE (Praha, 2014), Neúspechy v estetickej stomatológii, ČADE (Praha, 2015), Dental Summit (Praha 2015) a iné.

V rokoch 2000 - 2006 pôsobila na I. stomatologickej klinike LKUK v Bratislave. Následne v rokov 2006-2009 viedla súkromnú stomatologickú ambulanciu Tand s.r.o. Od 2009 je súčasťou tímu stomatologického centra DENTLY. MUDr. Eva Čačová je členom v ITI (International Team for Implantology).