MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.

Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, odbor stomatológia a všeobecné lekárstvo. V rokoch 1992–2003 pôsobil ako ústny a čeľustný chirurg. Od r. 2003 pracuje ako chirurg v privátnom Centru zubní implantologie. Je ITI fellow. Od roku 2012 je hlavným organizátorom ITI Študijného klubu Praha. Je tiež miestopredsedom Českej stomatochirurgickej spoločnosti a súdnym znalcom v odbore stomatochirurgia.