Matteo Chiapasco, MD

Matteo Chiapasco, MD

Absolvoval lekársku fakultu na Univerzite v Miláne, kde získal aj atestáciu z maxillofaciálnej chirurgie.

V súčasnosti tu pôsobí ako profesor na oddelení orálnej chirurgie. V rokoch 2007-2021 hosťoval ako profesor na Loma Linda University v LA, USA a od roku 2020 pôsobí aj na Egas Moniz University v Lisabone. 

Je členom European Board of Oral and Maxillo-Facial Surgeons a aktívnym členom Európskej asociácie pre osseointegraciu (EAO). Je zakladateľom Talianskej akadémie pre osseointegraciu (IAO).

Pôsobí ako recenzent v časopisoch Clinical oral implants research, International journal of oral and maxillofacial surgery a European journal of oral implantology.

Vo svojej klinickej praxi sa venuje hlavne  zubnej a maxillofacialnej chirurgii so zameraním na kostné rekonštrukcie a náročnejšie implantologické zákroky. Prednáša po celom svete. Je autorom viac ako 340-tich článkov v talianských a 127-mich článkov v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Je tiež autorom alebo spoluautorom 15-tich učebníc, z ktorých boli niektoré preložené do viac ako 10-tich svetových jazykov.