Dr. Mauro Fradeani

Dr. Mauro Fradeani

Svetoznáma kapacita v oblasti estetickej stomatológie. Bol prezidentom európskej akadémie estetickej stomatológie (European Academy of Esthetic Dentistry). Od roku 2008 pôsobí ako hosťujúci profesor na katedre stomatologickej protetiky na Lousiana State University v New Orleans v USA, a zároveň je aktívnym členom americkej akadémie estetickej stomatológie a americkej akadémie fixnej protetiky. Založil a vedie inštitút kontinuálneho vzdelávania (ACE) v Pesare v Taliansku. Je autorom dvojzväzkovej monografie Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics, ktorá je preložená do 12 jazykov.