Dr. Mario Roccuzzo

Dr. Mario Roccuzzo

Dr. Mario Roccuzzo je členom tímu maxilofaciálnej chirurgie na Univerzite v Turíne a pomocným asistentom na Katedre periodontológie na univerzite v Michigane v USA. Zároveň učí parodontológiu na viacerých univerzitách v Taliansku. Je členom výboru pre rozvoj a riaditeľom študijného oddelenia ITI v Turíne. Prednášal vo viac ako 40 krajinách sveta. Bol ocenený za najlepšiu klinickú prezentáciu na kongrese EAO v roku 2009 a za najlepší publikovaný výskumný článok v roku 2010. Stal sa víťazom ceny za klinický výskum v oblasti osteológie v roku 2013 a v roku 2015 získal ocenenie za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnom kongrese SIDO. Má súkromnú prax v Turíne.