Dr. Marco Ronda

Dr. Marco Ronda

Taliansky stomatochirurg  je jedným z najuznávanejších odborníkov v oblasti riešenia kostných defektov pomocou kostných štepov, má vlastnú prax v Janove. Je členom American Academy of Dental Implantology, každoročne sa zúčastňuje programu Continuing Dental Education na New York University College of Dentistry, Post Graduate. Prednáša a vedie praktické kurzy doma aj v zahraničí. V oblasti horizontálnej a vertikálnej kostnej regenerácie s GBR technikou tiež publikuje v odbornej literatúre a spolupracuje s viacerými univerzitami v Európe a v USA.