Dr. Giacomo Fabbri

Dr. Giacomo Fabbri

Ukončil v roku 2003 štúdium na Univerzite v Pavii v odbore zubné lekárstvo a protetika. Absolvoval niekoľko postgraduálnych programov v Taliansku a v zahraničí v oblastiach: protetika, parodontológia, implantológia a estetická stomatológia. Významnú úlohu v jeho ďalšom napredovaní zohral magisterský program v oblasti fixnej ​​protetiky u Dr. Mauro Fradeani.

V roku 2012 sa stal aktívnym členom Talianskej protetickej akadémie (A.I.O.P) - prestížnej vedeckej akadémie v oblasti estetickej a protetickej stomatológie a je zároveň jej najmladším členom. Spolupracuje s Univerzitou Federica II. z Neapola (prof. F. Zarone) a s Univerzitou v Siéne (Prof. M. Ferrari) v oblasti moderných inovatívnych materiálov a nových obnovovacích prístupov. Pravidelne publikuje články v odborných časopisoch a pravidelne prednáša v Taliansku a vo svete na témy súvisiace s fixnou protetikou a protetikou na implantátoch s dôrazom na estetiku, nové materiály a moderné minimálne invazívne prístupy. Pracuje na stomatologickej klinike Ban-Mancini-Fabbri, ktorá sa nachádza v Cattolice (Taliansko), pričom sa zameriava najmä na oblasti estetiky a protetickej rehabilitácie na zuboch a implantátoch