Dr. Daniel Hess, DMD

Dr. Daniel Hess, DMD

Študoval stomatológiu na univerzite v Ženeve, promoval v roku 1985. V rokoch 1985-1991 absolvoval postgraduálne štúdium protetiky (Oddelenie Fixnej protetiky a oklúzie Univerzity v Ženeve, u Prof. U.C. Belsera) a parodontológie (Oddelenie orálnej fyziopatológie a parodontológie Univerzity v Ženeve, u Prof. G. Cimasoniho). Promóciou získal certifikát v oboch odboroch: parodontológii (Švajciarske združenie parodontológie) i protetike (Švajčiarske združenie záchovnej stomatológie). Od roku 1992 Dr. Hess pracoval na čiastočný pracovný úväzok ako prednášajúci na Univerzite v Ženeve (Oddelenie fixnej protetiky a oklúzie) a v Berne (Oddelenie orálnej chirurgie, Jednotka diagnostickej stomatológie a rádiológie, u Prof. D. Busera). Dr. Hess pracoval niekoľko rokov v programe venovanom estetickým aspektom v implantologickej terapii. Dr. Hess žije v Knittelfelde, v Rakúsku, kde pracuje v špecializovanom centre pre dentálnu starostlivosť.  Je členom Medzinárodného tímu Implantológov (ITI).