Dr. Damiano Pasqualini

Dr. Damiano Pasqualini

Štúdium stomatológie ukončil v roku 1995 na univerzite v Turíne v Taliansku. Je docentom v odbore endodoncia na Turínskej univerzite (oddelenie chirurgických vied). Vedie súkromnú prax zameranú na endodonciu v Turíne. 
Je garantom postgraduálneho magisterského štúdia v odbore klinická a chirurgická mikroendodoncia v Turíne. Zároveň je aktívnym členom Talianskej endodontickej spoločnosti a člen Americkej asociácie endodontistov. Dr. Pasqualin je autorom mnohých článkov publikovaných v medzinárodných časopisoch, ako aj autorom kníh zameraných na endodonciu. Pravidelne prednáša na medzinárodných kongresoch.