Dr. Arnaldo Castellucci

Dr. Arnaldo Castellucci

Dr. Arnaldo Castellucci ukončil v roku 1973 štúdium medicíny na univerzite vo Florencii a následne sa začal špecializovať na stomatológiu. V rokoch 1978 až 1980 navštevoval ďalšie vzdelávacie kurzy so zameraním na endodonciu na Bostonskej univerzite u pána Prof. Herberta Schildera. Je bývalým prezidentom Talianskej endodontickej spoločnosti SIE, bývalým predsedom Medzinárodnej federácie endodontických združení IFEA, aktívnym členom Európskej endodontickej spoločnosti ESE, aktívnym členom Americkej asociácie endodontistov AAE. Dr. Castellucci je známym medzinárodným lektorom a prednáša po celom svete. Je redaktorom vo viacerých časopisoch o endodoncii, ako aj zakladateľom a prezidentom endodontického centra, kde vyučuje a poskytuje praktické kurzy. Je autorom učebnice (3 zväzky) "Endodontics", ktorá je k dispozícii v angličtine. Žije a má svoju súkromnú prax vo Florencii.