Dr. Anne Benhamou

Dr. Anne Benhamou

Dr. Anne Benhamou promovala na Univerzite Paríž VII, kde absolvovala aj špecializáciu v odbore implantológia.

Postgraduálne vzdelávanie absolvovala na rovnakej univerzite v odbore Implantológia na tému Pokročilé chirurgické techniky v implantológii a na University of New York  v odbore Parodontológia a Implantológia.

Doktorka Benhamou vyučuje  implantológiu na Univerzite Paríž VII a súčasne v Paríži prevádzkuje aj svoju privátnu prax.

Je zakladateľkou a prezidentkou SNIF (Symposium National d´Implantologie au Feminin) a členkou viacerých  implantologických spoločností.

Vo svojom klinickom výskume sa špecializuje na manažment estetiky v implantológii.

Je autorkou mnohých odborných článkov a kapitol v učebniciach implantológie a je celosvetovo aktívnou prednášajúcou.