Dr. Anna - Maria Vierrou

Dr. Anna - Maria Vierrou

Dr. Anna-Maria Vierrou pochádza z Grécka. Titul DMD a PhD získala na Aténskej univerzite a Certifikát z pedostomatológie na Univerzite v Connecticut v USA. Úspešne absolvovala skúšky Americkej zubnej asociácie a Asociácie pre pedostomatológiu. Dr. Vierrou je v súčasnosti prezidentkou Medzinárodnej asociácie detskej stomatológie (IAPD). V období rokov 2012 – 2015 bola prezidentkou Gréckej spoločnosti detskej stomatológie (HSPD). Je  tiež zakladajúcou  členkou  Európskej akadémie pedostomatológie (EAPD), kde pôsobí vo viacerých funkciách. Je autorkou viacerých vedeckých článkov zverejnených v gréckych a medzinárodných časopisoch a prednáša na medzinárodných kongresoch po celom svete. Dr. Vierrou pôsobí na oddelení detskej stomatológie Aténskej univerzity a zároveň má súkromnú prax zameranú na pedostomatológiu v Aténach.