doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

Dlhodobo venuje pedagogickej činnosti na 1. Stomatologickej klinike LF UK v Prahe, v súčasnosti na nej pôsobí ako docent na oddelení záchovnej stomatológie a zároveň vedie svoju privátnu stomatologickú prax. Absolvoval viacero pobytov na zahraničných klinikách po celom svete, 2 roky strávil na Tokyo Medical and Dental University v Japonsku. Prednáša na konferenciách doma aj v zahraničí. Je zakladajúcim členom Českej endodontickej spoločnosti, stálym cˇlenom ESE, IADR, členom redakčných rád Quintessence a Progresdent. Publikoval množstvo prác doma aj v zahraničí, je autorom monografie Základy klinické endodoncie.