Christoph H.F. Hämmerle, Prof. Dr. Dr. h. c.

Christoph H.F. Hämmerle, Prof. Dr. Dr. h. c.

Christoph Hämmerle Prof. Dr. Dr. h. c sa zameriava na komplexnú liečbu bezzubých a čiastočne bezzubých pacientov s využitím všetkých dostupných možností rekonštrukčnej stomatológie vrátane zubných implantátov. Je certifikovaný v protetike a parodontológii a má špecializačný titul v dentálnej implatológii /Swiss Society of Odontology/.

Christoph H.F. Hämmerle, Prof. Dr. Dr. h. c je emeritným profesorom na klinike Rekonštrukčnej stomatológie. Získal čestny doktorát Aténskej univerzity v Grécku, čestné členstvo v Európskej asociácii pre Osseointegráciu, Osteology Foundation a Švajčiarskej spoločnosti pre rekonštrukčnú stomatológiu, získal Cenu Jeroma M. a Dorothy Schweitzer Research Award of the Greater New York akadémia protetiky.

Publikoval viac ako 350 vedeckých a klinických článkov a je držiteľom H-faktora 84 (Scopus) a vo veľkej miere prednášal na medzinárodnej úrovni.