Vzdelávacie akcie

Organizujeme vzdelávacie akcie v celom spektre stomatologických odborov (dentálna hygiena, záchovna stomatológia, parodontológia, čeľustná ortopédia, stomatologická protetika, endodoncia, stomatochirurgia aj implantológia). Pre naše vzdelávacie akcie vyberáme top odborníkov v európskom aj svetovom meradle. Dbáme na to, aby sme každému prednášajúcemu poskytli priestor ísť v téme do hĺbky, preto u nás prednáška trvá zvyčajne celý deň. Väčšina prednášok je v anglickom jazyku a sú tlmočené do slovenčiny.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať priamo cez kontaktný formulár alebo telefonicky/emailom nachádzajúcich sa v časti Kontakt.

Spolupracujúce organizácie
Organizer

Plánované vzdelávacie akcie

Uskutočnené vzdelávacie akcie

Hands on kurz
Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Lindner Hotel Gallery Central Bratislava
20.01.2023 - 20.01.2023


Viac
Pochopenie podstaty parodontológie
Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Lindner Hotel Gallery Central Bratislava
19.01.2023 - 19.01.2023


Viac
Liečebné stratégie a klinické koncepty v implantológii
Christoph H.F. Hämmerle, Prof. Dr. Dr. h. c.

Bratislava, Hotel Carlton
05.11.2022 - 05.11.2022


Viac
Endodoncia v každodennej praxi
Dr. Damiano Pasqualini

Bratislava, Hotel Carlton
17.01.2020 - 17.01.2020


Viac
Reendodontické ošetrenie - praktický kurz
Dr. Damiano Pasqualini

Bratislava, Hotel Carlton
16.01.2020 - 16.01.2020


Viac
Precíznosť v protetike Praktický kurz
MUDr. Jiří Zvolánek

Bratislava, Hotel Lindner
30.11.2019 - 30.11.2019


Viac
Precíznosť v protetike
MUDr. Jiří Zvolánek

Bratislava, Hotel Lindner
29.11.2019 - 29.11.2019


Viac
Preprotetická chirurgia
MUDr. Martin Tomeček

Žilina, Hotel Dubná Skala
08.11.2019 - 08.11.2019


Viac
Protetické stratégie
Dr. Mauro Fradeani

Cubex Centrum Praha
14.06.2019 - 15.06.2019


Viac
Pedostomatológia v kocke
Dr. Anna - Maria Vierrou

Bratislava, Hotel Lindner
22.03.2019 - 22.03.2019


Viac
Súčasné postupy a trendy v endodoncii - praktický kurz
Dr. Arnaldo Castellucci

Bratislava, Hotel Carlton
19.01.2019 - 19.01.2019


Viac
Súčasné postupy a trendy v endodoncii
Dr. Arnaldo Castellucci

Bratislava, Hotel Carlton
18.01.2019 - 18.01.2019


Viac
Implantáty v estetickej zóne
Dr. Stavros Pelekanos

Bratislava, Hotel Gate One
02.06.2018 - 02.06.2018


Viac
Adhezívny koncept rekonštrukcie frontálnych zubov
MUDr. Ladislav Gregor

Bratislava, Hotel Gate One
01.06.2018 - 01.06.2018


Viac
Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 2. kurz
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Apollo Hotel
15.03.2018 - 17.03.2018


Viac
Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 1. kurz
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Apollo Hotel
08.02.2018 - 10.02.2018


Viac
Dentálna estetika v protetike
Dr. Giacomo Fabbri

Bratislava, Hotel Carlton
13.01.2018 - 13.01.2018


Viac
Preprotetická chirurgia
MUDr. Martin Tomeček

Bratislava, Hotel Carlton
12.01.2018 - 12.01.2018


Viac
Endodontické ošetrenie v 21. storočí
doc. MUDr. Luděk Peřinka CSc.

Bratislava, Austria Trend Hotel
11.11.2017 - 11.11.2017


Viac
Dentálna fotka
MUDr. Martin Tomeček

Bratislava, Hotel Lindner
24.06.2017 - 24.06.2017


Viac
Mukogingiválna implantológia
Dr. Paolo Casentini

Bratislava, Hotel Carlton
03.06.2017 - 03.06.2017


Viac
Dentálna fotka
MUDr. Martin Tomeček

Bratislava, Hotel Lindner
04.03.2017 - 04.03.2017


Viac
GBR technika hands - on kurz
Dr. Marco Ronda

Bratislava, Hotel Lindner
14.01.2017 - 14.01.2017


Viac
GBR technika
Dr. Marco Ronda

Bratislava, Hotel Lindner
13.01.2017 - 13.01.2017


Viac
Implantáty vo frontálnom a laterálnom úseku
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.

Bratislava, Hotel Lindner
26.11.2016 - 26.11.2016


Viac
Limity adhezívnej stomatológie
MUDr. Ladislav Gregor

Bratislava, Hotel Lindner
18.06.2016 - 18.06.2016


Viac
Estetická a funkčná rehabilitácia

Bratislava, Hotel Sheraton
16.01.2016 - 16.01.2016


Viac
Najnovšie chirurgické techniky
Prof. Dr. Daniel Buser

Bratislava, Hotel Carlton
12.09.2015 - 12.09.2015


Viac
Chirurgické a protetické postupy
Dr. Daniel Hess, DMD

Bratislava, Hotel Kempinski River Park
22.11.2014 - 22.11.2014


Viac