O nás

DENTLY Academia vznikla za účelom  komplexného vzdelávania v oblasti stomatológie. Našou základnou prioritou je pripraviť pôdu na stretávanie sa špičkových odborníkov z jednotlivých stomatologickych odborov so svojimi kolegami za účelom zvyšovania teoretických vedomostí, ako aj praktických zručností a skúseností.

Sme vzdelávacia inštitúcia, ktorá má za cieľ pravidelne organizovať odborné podujatia s renomovanými prednášajúcimi, ktorí sú pripravení zdieľať poznatky a skúsenosti zo všetkých stomatologických odborov. Máme záujem vytvoriť a udržiavať tím odborníkov, ktorí poskytnú skúsenosti ku vzdelávaniu svojich kolegov, zubných lekárov, dentálnych hygienikov a dentálnych asistentov. Vrámci vzdelávacieho programu zabezpečujeme aj individuálne kurzy zo stomatologických odborov.

Pre všetky naše prednášky náš tím hľadá a oslovuje prednášajúcich, ktorí sú najskúsenejšími profesionálmi vo svojom odbore. Zároveň však sledujeme aj ich schopnosť poskytnúť vedomosti a skúsenosti našim poslucháčom prijateľným spôsobom. Všetky prednášky idú do hĺbky, pretože časový rámec prednášky 1 prednášajúceho je zvyčajne celý jeden deň. Väčšina prednášok je v anglickom jazyku, tlmočené sú do slovenského jazyka.