Základy mikroendodoncie

Praktická endodoncia / Klinická endodoncia.

Vzdelávací program zameraný na praktickú endodonciu, pričom praktická časť sa uskutoční pri kresle na reálnych pacientoch. Účastníci kurzu, vďaka tomu, že ide o individuálny kurz, nadobudnú praktické zručnosti z danej oblasti, budú mať priestor na prebratie výhod a nevýhod jednotlivých prístupov a budú mať dostatok času na kladenie otázok.

Teoretická časť:

  • inštrumentárium + protokoly použitia + organizácia práce v ambulancii
  • pri endodontrickom ošetrení
  • vytvorenie prístupovek kavity + anatómia koreňového systému
  • kofferdam
  • preparácia
  • výplachové protokoly
  • techniky plnenia
  • postendodontické ošetrenie

Nácvik rotačných endotechník na extrahovaných zuboch/fantóme

Obed

Praktická časť:

  • ošetrenie 2 pacientov postupom, ktorý bol prebratý v teoretickej časti kurzu

Termín: podľa dohody so záujemcami
Miesto: DENTLY zubná klinika, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Počet účastníkov: 1-3
Cena: individuálna
 

Prednášajúci: MUDr. Michal Alexejenko
Trvanie kurzu: 1 deň