Súčasné postupy a trendy v endodoncii

Nové technológie v endodoncii: od preparácie prístupovej kavity po moderné koncepty opracovania a zaplnenia koreňového systému, postupy pri riešení zlyhávajúceho endoošetrenia

Prednášajúci sa bude venovať nasledujúcim témam: aktuálny vývoj mikrochirurgickej endodoncie - preparácia ultrazvukom v oblasti apexu, operačný mikroskop a nové biokompatibilné materiály, kľúčové faktory úspešného endodontického ošetrenia, čistenie a tvarovanie, dezinfekcia a trojdimenzionálna obturácia koreňového systému, preparácia prístupovej kavity, vytvorenie “glide path” a efektívne opracovanie steny koreňového kanálika NiTi rotačnými nástrojmi ProTaper Next, “swaggering” pohyb vo výrazne zakrivených koreňových kanálikoch, trojdimenzionálna obturácia koreňového systému, vertikálna kondenzácia teplej gutaperče pre najlepšie výsledky v zmysle lepšej adaptácie obturačného materiálu na steny koreňového kanálika, a tým aj dokonalý trojdimenzionálny a hermetický uzáver.

Plán ošetrenia pri endodontickej revízii, zváženie endodontickej revízie s dokonalou obturáciou koreňového systému pred chirurgickou intervenciou s retrográdnou výplňou dôležitosť stanovenia správneho liečebného plánu – nechirurgický a/alebo chirurgický pristup.

Prednáška bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny. 

Kredity: bude požiadané o pridelenie kreditov za vzdelávanie.

Účastnícky poplatok:
200 Eur pri registrácii do 30.11.2018
220 Eur pri registrácii po 01.12.2018
240 Eur na mieste v deň konania prednášky
80 Eur študenti zubného lekárstva

Pri prihlásení sa na prednášku a na praktický kurz naraz je účastnícky poplatok:
580 Eur pri registrácii do 30.11.2018
600 Eur pri registrácii po 01.12.2018

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

 

Prednášajúci: Dr. Arnaldo Castellucci
Trvanie kurzu: 1 deň