Reendodontické ošetrenie - praktický kurz

Praktický kurz na extrahovaných zuboch a modeloch

Na kurze budú preberané nasledovné oblasti: 

- preparácia prístupovej kavity, čistenie a tvarovanie, dezinfekcia a znovu plnenie pôvodne endodonticky ošetreného zuba,

- postupy, ktoré zabezpečia predvídateľnejšiu, jednoduchšiu a zároveň dlhodobo úspešnejšiu reendodonciu.

Každý účastník si prinesie aspoň 1 extrahovaný endodonticky ošetrený zub.

Každý účastník si po kurze odnesie pracovný kit s endodontickými inštrumentmi od spoločnosti Dentsply Sirona

Trvanie kurzu: 4 hodiny

Program: Registrácie o 13.30. Začiatok praktického kurzu o 14.00. Predpokladané ukončenie praktického kurzu o 18.30.

Kredity: bolo požiadané o pridelenie kreditov za vzdelávanie

Účastnícky poplatok: 400 Eur
Účastnícky poplatok pri prihlásení sa na prednášku aj na praktický kurz:
580 Eur pri registrácii do 1.12.2019
600 Eur pri registrácii po 1.12.2019

Prednášajúci: Dr. Damiano Pasqualini
Trvanie kurzu: 1 deň