Protetické stratégie

Protetické stratégie pre úspešnú estetickú a funkčnú rehabilitáciu

Prednášajúci sa vo svojej 2 - dňovej prednáške zameria na základy potrebné na dosiahnutie príjemného, ​​funkčného a dlhotrvajúceho estetického výsledku: plán liečby, tímová spolupráca, potreby pacienta a výber materiálu. Dôkladné zhodnotenie faktorov, ako je adekvátna estetická a funkčná analýza, správny prenos údajov do laboratória, orientácia a sklon oklúznej roviny a definíciu vhodnej pozície schodíka, uľahčí dosiahnutie predvídateľnej a úspešnej protetickej rehabilitácie. Nové technológie napomáhajú zubným lekárom: napr. použitie niektorých špecifických aplikácií, ako je GETApp (Guided Esthetic Treatment), ktoré zhromažďujú a digitálne spracovávajú všetky potrebné údaje, a tým zjednodušujú prácu zubára. Je potrebná úzka spolupráca medzi chirurgom a protetikom pri rehabilitácii chrupu alebo zavádzaní zubných implantátov, najmä vo frontálnej oblasti pri náročných klinických situáciách. Výber materiálu zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní komplexných prípadov rekonštrukcie: táto prezentácia objasní, ako vybrať keramické materiály a ako ich použiť pri celkových rekonštrukciách. Inovatívny operačný protokol umožňuje čeliť rizikovým klinickým situáciám minimálne invazívnym protetickým postupom (MIPP), ktorý - aj vďaka modifikácii VDO - zaručuje vynikajúci, dlhotrvajúci estetický výsledok a lepšie akceptovanie liečby pacientom. Tento postup umožňuje obnoviť ideálny oklúzny vzťah a vyhnúť sa ďalším endodontickým alebo chirurgickým krokom, ktoré boli tradične nevyhnutné pri celkových rekonštrukciách.

Program na 2 dni: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Účastnícky poplatok za 2 dni:

490 Eur (12.900,- Kč) pri registrácii do 30.04.2019
530 Eur (13.900,- Kč) pri registrácii po 01.05.2019
180 Eur (4.900,- Kč) študenti zubného lekárstva do 30.04.2019
200 Eur (5.400,- Kč) študenti zubného lekárstva po 01.05.2019

Počet kreditov pridelených pre zubných lekárov registrovaných v Českej stomatologickej komore: 10 kreditov

Pri prihlásení sa ďalšieho účastníka z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

Prednáška tlmočená z anglického jazyka do českého jazyka.

Prednášajúci: Dr. Mauro Fradeani
Trvanie kurzu: 2 dni

Termín: 14.06.2019 - 15.06.2019
Miesto: Cubex Centrum Praha

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.