Preprotetická chirurgia

Preprotetická chirurgia - augmentácia vs. resekcia gingívy, plánovanie a klinické postupy v kontexte protetického a konzervačného ošetrenia

Harmónia bielej a červenej estetiky je neoddeliteľnou súčasťou plánovania estetickej rekonštrukcie chrupu. Dosiahnutie optimálneho estetického výsledku v ideálnych, ale aj v komplikovaných situáciách je závislé nielen na precíznom technickom postupe, ale predovšetkým na plánovaní a dodržiavaní biologických princípov. Prednáška sa bude systematicky venovať biologickým základom, plánovaniu a ošetreniu spôsobom, ako autor postupuje v rôznych klinických situáciách pri ošetreniach okolo zubu a implantátu. Prednášajúci sa bude venovať technikám zachovania a obnovy prirodzenej anatómie mäkkých tkanív, dosiahnutiu požadovaného výsledku, použitiu resektívnych a augmentačných postupov.

Vrámci prednášky sa bude prednášajúci venovať aj téme zhotovenia wax-upu a kontrole návrhu mock-upu v ústach pacienta ešte pred preparáciou fixnej protetiky. V súčasnosti je všeobecne prijímaným trendom minimálna invazívnosť pri preparácii. Vďaka adhezívnej technológii tmelenia korunkových náhrad sa súčasne trochu vytratil význam preparácie vykonávanej pri konvenčnej fixácii. Zatiaľ čo u konvenčnej korunkovej preparácie bol dizajn preparovaného piliera v podstate daný, u preparácie na lepivom článku môže mať preparácia takmer akýkoľvek rozsah, smer nasadenie, zakončenie vo vzťahu k ďasnám, zakončenie vo vzťahu k bodom kontaktu, presah na palatinálnu / lingválnu plochu zubu atď. Z toho však vyplýva, že zubný lekár musí oproti konvenčnej korunkovej preparácii oveľa dôkladnejšie plánovať rozsah a dizajn preparácie, a piliere pre adhezívny článok.  V prednáške budú aj systematicky rozobrané jednotlivé aspekty vzťahu požadovaného tvaru finálnej práce voči tvaru a postaveniu pilierových zubov pred preparáciou. Tento vzťah musí vo fáze zhotovenia mock-upu lekár vedieť dobre čítať, inak hrozí, že výsledok protetického ošetrenia nebude zodpovedať hoci aj po iných stránkach dobre naplánovanému tvaru rekonštruovaných zubov. 

Pridelené kredity: pridelené kredity za vzdelávanie (6-8 kreditov)

Účastnícky poplatok:
180 Eur pri registrácii do 30.09.2019
200 Eur pri registrácii po 1.10.2019
220 Eur na mieste v deň konania prednášky
100 Eur študenti zubného lekárstva

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Prednášajúci: MUDr. Martin Tomeček
Trvanie kurzu: 1 deň