Prediktabilita implantačnej terapie v estetickej zóne

Odborná celodenná prednáška Prediktabilita implantačnej terapie v estetickej zóne

Dosiahnutie dlhodobého estetického úspechu náhrad na dentálnych implantátoch je vždy náročné.  Predvídateľné výsledky je možné dosiahnuť len vtedy,  keď je správne určená diagnóza, presné plánovanie a dobre zvládnuté chirurgické protokoly.

Výsledok liečby fixnými protetickými náhradami  na implantátoch vo frontálnom úseku čeľuste môže významne ovplyvniť mnoho faktorov: pacient, biológia, chirurgické protokoly, dizajn implantátu aj protetickej práce.

Táto prezentácia poskytne účastníkom klinické a technické odporúčania založené na osobných skúsenostiach.  Súčasťou bude správne plánovanie liečby,  vhodné chirurgické techniky ,  dizajnovanie a voľba materiálov pre protetické rekonštrukcie.

 

Obsah prednášky:

-       klinické a rádiologické situácie vo frontálnom úseku chrupu.

-       indikácie pre imediátnu alebo odloženú implantáciu.

-       súvislosti medzi kosťou, mäkkým tkanivom a implantátmi pre estetický výsledok

-       chirurgické techniky pre každú indikáciu

-       protetické protokoly na zlepšenie estetickej a dlhodobej stability implantátov v estetickej zóne.

 

Program prednášky:

Program, ktorý môže mať nejaké zmeny:

 

ÚVOD:

Liečebný plán

Predchádzanie komplikáciám

Rozhodovanie a plánovanie

 

Časť 1:

Faktory rozhodovania / Pacient/ Chirurgické faktory/ Protetické faktory

Plánovanie / Manuálne / Digitálne

 

Časť 2:

Chirurgia

  • Polohy implantátov  a konvenčné protokoly vŕtania
  • Imediátna vs. odložená implantácia - rozhodovanie
  • Imediátna implantácia / Indikácie / techniky
  • Odložená implantácia / Indikácie / Techniky
  • Augmentácia tvrdých tkanív /GBR

Náhrady kostí

Membrány

  • Augmentácia mäkkých tkanív
  • Provizórne protetické práce

 

Časť 3:

Protetickej práce

  • Šróbované vs. cementované náhrady
  • Titán a zirkón

 

Časť 4:

Riešenie  komplikácií implantačnej terapie  v estetickej zóne

 

ZÁVER:

Integrácia estetickej implantologickej stomatológie do našej každodennej praxe

Zhrnutie

 

 

Program prednášky

8:00 - 8:30 registrácia

8:30 - začiatok prednášky

10:30 - 11:00 coffe break

12:30 -13:30 obed

15:00 -15:30 coffe break

17:00 - ukončenie

 

Účastnícky poplatok:

240 Eur  pri registrácii do 15.9.2023

260 Eur pri registrácii do 31.10.2023

280 Eur pri registrácii do 23.11.2023

300 Eur na mieste

150 Eur študenti zubného lekárstva

 

Pri prihlásení ďalšieho účastníka z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok. Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 10.11.2023, účastnícky poplatok je nevratný

 

 

 

Prednášajúci: Dr. Anne Benhamou
Trvanie kurzu: 1 deň

Termín: 24.11.2023
Miesto: Lindner Hotel Gallery Central Bratislava

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail. Zároveň súhlasím, že v prípade zrušenia účasti z mojej strany menej ako 10 dní pred akciou, má organizátor nárok na storno poplatok vo výške 80% z účastníckeho poplatku.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.