Precíznosť v protetike Praktický kurz

Moderná oklúzia a funkcia ako základ rozsiahlych rekonštrukcií chrupu a fixnej protetiky

V rámci praktického kurzu si vyskúšate postupy od úpravy odtlačkovej lyžice až po 3D stabilný odtlačok, cez registráciu tvárovým oblúkom až po to najprecíznejšie zartikulovanie a prácu s artikulátorom.

Obsah:

1. zhotovenie dimenzionálne stabilného odtlačku - príprava odtlačkovej lyžice

2. registrácia tvárovým oblúkom SAM  - ako zaregistrovať tvárovým oblúkom, na čo to vlastne je a prečo tvárový oblúk používať

3. oklúzny protokol - protokol presnosti

4. registrácia v centric relation CR pomocou kompozitného jiġu, leaf gauge alebo Lucia jiġu (registrácia pomocou zhryzového silikónu ako aj GC Bite Compound)

5. primárny kontakt v centric relation CR 

6. zaartikulovanie sadrových modelov do artikulátora SAM3 krok po kroku tak, aby situácia z úst naozaj zodpovedala tomu, čo bolo v ústach alebo ako až na 8 mikrónovú presnosť

7. zhotovenie individuálneho incizálneho stolčeka - základ pre prenos svalovej funkcie z úst do artikulátora

8. práca s artikulátorom a jeho nastavenie

Každý účastník si na kurz prinesie čo najprecíznejšie sadrové modely svojej hornej a dolnej čeľuste. 

Kredity: pridelené kredity za vzdelávanie (6-8 kreditov)

Účastnícky poplatok je 300,- Eur.
Pri prihlásení sa na prednášku a na praktický kurz naraz je účastnícky poplatok:
480 Eur pri registrácii do 30.09.2019
500 Eur pri registrácii po 01.10.2019

Prednášajúci: MUDr. Jiří Zvolánek
Trvanie kurzu: 1 deň

Termín: 30.11.2019
Miesto: Bratislava, Hotel Lindner

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail. Zároveň súhlasím, že v prípade zrušenia účasti z mojej strany menej ako 10 dní pred akciou, má organizátor nárok na storno poplatok vo výške 80% z účastníckeho poplatku.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.