Pochopenie podstaty parodontológie

Odborná celodenná prednáška Pochopenie podstaty parodontológie + Hands on kurz

Prednáška 19.1.2023

  • Mikrochirurgický koncept
  • Split  vs full laloková preparácia
  • GTR –techniky preparácie lalokov
  • Rozhodovacie kritéria pre GTR
  • Klinické predĺženie korunky

 

Hands on kurz 20.1.2023

  • Nácvik šitia 7/0 sutúra tkanív
  • Prasacia čeľust - Split laloková preparácia v hornej čeľusti pre resektívne procedúry
  • Prasacia čeľusť horná – augumentácia mäkkých tkanív – single incision technika + technika odberu šťepu z tuberu
  • Prasacia čeľusť – gingiválne recesy -  modifikovaná tunelizačná technika

 

Účastnícky poplatok:

Prednáškav anglickom jazyku

350 Eur pri registrácii do 30.11.2022

400 Eur pri registrácii do 13.1.2023

450 Eur pri registrácii po 13.1.2023 a na mieste

150 Eur študenti zubného lekárstva

 

Hands on v anglickom jazyku

1300 Eur pri registrácii do 30.11.2022

1450 Eur pri registrácii do 13.1.2023

1600 Eur pri registrácii po 13.1.2023 a na mieste

 

Pri prihlásení ďalšieho účastníka z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

 

Prednášajúci: Prof. Dr. Markus B.Hürzeler   

Termín: 19.1.2023 – Prednáška

              20.1.2023 – Hands on

 

Miesto: Lindner Hotel Gallery Central Bratislava

Prednášajúci: Prof. Dr. Markus B. Hürzeler
Trvanie kurzu: 2 dni

Termín: 19.01.2023 - 20.01.2023
Miesto: Lindner Hotel Gallery Central Bratislava

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail. Zároveň súhlasím, že v prípade zrušenia účasti z mojej strany menej ako 10 dní pred akciou, má organizátor nárok na storno poplatok vo výške 80% z účastníckeho poplatku.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.