Pedostomatológia v kocke

Od prvej návštevy u zubného lekára po dospelosť

Cieľom tejto prednášky je predstaviť základy preventívneho a terapeutického manažmentu stomatologického ošetrenia u detí od narodenia až po dospelosť.  Vnímanie dôležitosti starostlivosti o chrup je u človeka často založené aj na skúsenostiach v tejto oblasti z ranného detstva, preto je vzťah dieťa – rodič – zubný lekár úplným základom. 

Pedostomatológovia by mali byť lídrami v oblasti komunikácie a manažmentu pacienta v ambulancii. Excelentná komunikácia je často najefektívnejším, najúčinnejším a pre rodičov najprijateľnejším spôsobom vedenia detí počas návštevy u zubného lekára.  Techniky správania sa a komunikácie spolu s klinickými tipmi, a tiež možnosťami riešenia komplikovaných situácií  budú podrobne preberané vrámci prednášky.

Okrem toho sa bude diskutovať o pedostomatologických témach vrátane hlbokých zubných kazov, traumy, hypomineralizácie molárových rezov (MIH) a skorých ortodoncií, pokiaľ ide o ich diagnostiku, plánovanie a manažment liečby použitím súčasných prístupov a materiálov.

Prednáška bude interaktívna, účastníci budú mať príležitosť klásť otázky súvisiace s klinickou praxou, ktoré im pomôžu zlepšiť ich pedostomatologické zručnosti.

Prednáška bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny. 

Kredity: pridelené kredity za vzdelávanie (6-8 kreditov)

Účastnícky poplatok:
180 Eur pri registrácii do 15.2.2019
200 Eur pri registrácii po 15.2.2019
220 Eur na mieste v deň konania prednášky
80 Eur študenti zubného lekárstva

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Prednášajúci: Dr. Anna - Maria Vierrou
Trvanie kurzu: 1 deň

Termín: 22.03.2019
Miesto: Bratislava, Hotel Lindner

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.