Manažment mäkkých tkanív a ich integrácia

Dôležitosť keratinizovanej sliznice okolo implantátov / Manažment mäkkých tkanív pred a po implantácii / Papila: estetická výzva / Ako riešiť recesie pri implantátoch

Jednou z najväčších výziev pre zubného lekára je dosiahnutie ideálnej integrácie mäkkých tkanív, ktoré dokonale imitujú gingiválne kontúry. Je to zvlášť ťažké v oblastiach s poškodením  v dôsledku traumy, atrofie, parodontálnych ochorení alebo infekcie. Hoci mnoho štúdií preukázalo optimálnu mieru prežitia implantátov, klinické výsledky z hľadiska dlhodobej stability mäkkých tkanív nie sú vždy ideálne. Posledné systematické hodnotenia potvrdili, že z hľadiska dlhodobej stability implantátu, najmä v oblastiach vyžadujúcich perfektnú estetiku, je zásadná prítomnosť primeraného množstva keratinizovanej sliznice. Starostlivá selekcia techník kostnej augmentácie a/alebo augmentácie mäkkých tkanív môže vo väčšine prípadov priniesť dlhodobé estetické výsledky.

Hlavné body prednášky:

zhodnotenie mäkkých tkanív okolo implantátu pre dlhodobo uspokojivý výsledok, zhodnotenie tvrdých a mäkkých tkanív pre dosiahnutie optimálnej estetiky, vyhodnotenie rizík a prognostické faktory, identifikácia situácií, kde je potrebné zosilnenie mäkkých tkanív, vyhodnotenie situácií, kde a kedy je uskutočniteľná imediátna implantácia, vyhodnotenie celkového stavu pacienta a s tým súvisiace rizikové faktory pre úspech implantácie.

Prednáška bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny. 

Kredity: pridelené kredity za vzdelávanie (6-8 kreditov)

Účastnícky poplatok:
199 Eur pri registrácii do 31.7.2019
220 Eur pri registrácii po 1.8.2019
240 Eur na mieste v deň konania prednášky
100 Eur študenti zubného lekárstva

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Prednášajúci: Dr. Mario Roccuzzo
Trvanie kurzu: 1 deň