Limity adhezívnej stomatológie

Kompletné postupy adhezívnej stomatológie.

Počas prednášky budú prezentované kompletné postupy adhezívnej stomatológie: estetické kompozitné výplne, nepriame adhezívne výplne, adhezívne mostíky (onlay, overlay) so zameraním na limity v indikácii a praktickom zhotovení. Všetky typy ošetrenia budú prezentované teoreticky aj na praktických príkladoch.

Prednášajúci: MUDr. Ladislav Gregor
Trvanie kurzu: 1 deň