Implantáty vo frontálnom a laterálnom úseku

Zásady implantácie vo frontálnej oblasti čeľuste.

Zásady implantácie vo frontálnej oblasti čeľuste. Regeneračné techniky jednodobé vs. dvojdobé, výber augmentačného materiálu, membrány, ich fixácia, náročnosť, spoľahlivosť, stabilita riadená kostná regenerácia (postup), augmentácia kostným štepom (horizontálna, vertikálna, postup), komplikácie, ich riešenie.

Prednášajúci: MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
Trvanie kurzu: 1 deň