Implantáty v estetickej zóne

Plán liečby v bezzubej čelusti - liečebný postup a nové perspektívy

Náhrady implantátov v estetickej zóne vyžadujú často náročné chirurgické a terapeutické postupy, aby sa dosiahli dlhodobé a stabilné výsledky. Avšak úloha protetického dizajnu v stabilite mäkkého a tvrdého tkaniva sa zvyčajne podceňuje. Navyše klinické zaobchádzanie, postup liečby a pracovný postup sú mimoriadne dôležité a určujú konečný výsledok rekonštrukcie. Klinické a vedecké dôkazy ukazujú, že správna poloha implantátu vzhľadom na budúcu klinickú korunu a susedné zuby znižuje potrebu augmentácie mäkkých a tvrdých tkanív, najmä v prípadoch s neporušenou bundle bone. Prednáška sa zameria na načasovanie implantácie a definitívnej náhrady, výber materiálu a typ protetickej rekonštrukcie, faktory, ktoré významne ovplyvňujú konečný výsledok. Budú analyzované rôzne typy implantátov a spôsoby liečby s dôrazom na spojenie implantát-nadstavba-korunka, metodológiu a postup ošetrenia v estetickej zóne. Okrem toho budú prezentované nové trendy v klinických prípadoch rekonštrukcie implantátmi v estetickej zóne. Prednáška sa tiež zameria na metodiku, pracovné postupy v náročných klinických prípadoch so zameraním na rôzne materiály, na rôzne konštrukčné riešenia a typy fixných alebo snímateľných náhrad  a poskytne návody na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nakoniec budú diskutované nové prístupy pomocou prezentácií klinických prípadov.

Prednáška je súčasťou letného dentálneho sympózia 2018 (Súčasné prístupy v estetike frontu) a je organizovaná v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou. 

Pridelené kredity: 6

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Účastnícky poplatok:
220 Eur pri registrácii do 30.04.2018
240 Eur pri registrácii od 01.05.2018
260 Eur na mieste v deň konania prednášky
80 Eur študenti zubného lekárstva

Pri prihlásení sa ďalšieho účastníka z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

Pri prihlásení sa na obidve prednášky Letného dentálneho sympózia 2018 (Súčasné prístupy v estetike frontu - prednáška MUDr. Gregora a Dr. Pelekana) máte zľavu 10% z účastníckych poplatkov na obe prednášky. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

Prednášajúci: Dr. Stavros Pelekanos
Trvanie kurzu: 1 deň