GBR technika hands - on kurz

Dá sa považovať za predvídateľnú chirurgickú liečbu? Jasný protokol a správny manažment mäkkých tkanív sú jedinou odpoveďou.

Jazyk: angličtina, tlmočené do slovenčiny

Hands on na prasacích čeľustiach. Design lalokov pri riadenej kostnej regenerácii /GBR/, tvarovanie membrán, osteotómie, šicie techniky, kostné štepy - časovanie a stratégie, časovanie fixovania membrány, štepy mäkkých tkanív a iné cvičenia.

Prednášajúci: Dr. Marco Ronda
Trvanie kurzu: 1 deň