GBR technika

Dá sa považovať za predvídateľnú chirurgickú liečbu? Jasný protokol a správny manažment mäkkých tkanív sú jedinou odpoveďou.


Jazyk: angličtina, tlmočené do slovenčiny

Prednášajúci sa bude zaoberať augmentáciami mäkkými a tvrdými tkanivami. Zároveň odprezentuje nové techniky vertikálnej aj horizontálnej augmentácie, mobilizáciu mäkkých tkanív, stepy mäkkých tkanív, časovanie a stratégie augmentácie.

Prednášajúci: Dr. Marco Ronda
Trvanie kurzu: 1 deň