Estetická a funkčná rehabilitácia

Estetická a funkčná rehabilitácia: tradícia vs. inovácia - nové protokoly a inovatívne postupy.

Prednášajúci sa bude zaoberať kľúčovými faktormi zabezpečujúcimi pre pacienta príjemný, funkčný a dlhotrvajúci estetický výsledok.  Ide najmä o pochopenie potrieb pacienta, liečebný plán, tímovú spoluprácu a výber najvhodnejších materiálov. Prednáška sa bude venovať aj správnemu výberu bezkovových keramických materiálov pre komplexné rekonštrukcie a súčasnými inovatívnymi protokolmi umožňujúcimi riešiť aj komplikované klinické situácie s minimálne invazívnym protetickým prístupom.

Prednášajúci:
Trvanie kurzu: 1 deň