Endodoncia v každodennej praxi

Celodenná prednáška

Prednášajúci sa bude venovať nasledujúcim témam:

- priame prekrytie drene trvalých zubov – pracovný postup metódy a materiály pre predvídateľné výsledky

- diagnostika a liečba perforácii steny koreňa, CBCT 

- diagnostika a jej prínos pre lepšie porozumenie a plánovanie endodontického ošetrenia

- aktuálne možnosti minimálne invazívneho endodontického ošetrenia

- metódy opracovania a plnenia, dlhodobá stabilita endodonticky ošetrených zubov vs. náhrada oslabených zubov implantátmi

- ako aj čo vziať do úvahy pri plánovaný liečby.

Prednáška bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny. 

Kredity: bolo požiadané o pridelenie kreditov za vzdelávanie

Účastnícky poplatok:
200 Eur pri registrácii do 1.12.2019
220 Eur pri registrácii po 1.12.2019
240 Eur na mieste v deň konania prednášky
100 Eur študenti zubného lekárstva

Pri prihlásení sa na prednášku a na praktický kurz naraz je účastnícky poplatok:
580 Eur pri registrácii do 1.12.2019
600 Eur pri registrácii po 1.12.2019

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Prednášajúci: Dr. Damiano Pasqualini
Trvanie kurzu: 1 deň