Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 2. kurz

Protetická a chirurgická liečba parodontu - základy chirurgie na parodonte a mukogingiválnej oblasti

V rámci prednášky sa budú prednášajúci venovať týmto témam: protetická a Č-O liečba u pacienta s parodontitídou, ochorenia slizníc, vplyv celkových ochorení a užívaných liekov. Praktické kurzy zahŕňajú: postup liečby u pacienta s parodontitídou, dlahovanie zubov, protetika v poškodenom parodonte, kazuistiky rôznych postupov ošetrenia (chirurgia parodontu: regeneračné techniky, GTR, augmentácia, mukogingiválna chirurgia, frenulektómia, palatinálny štep, indikácia a kontraindikácia chirurgickej liečby, chirurgické zákroky, DH ošetrenie paro-abscesu, furkácie, zostavenie Th plánu na základe prinesenej dokumentácie s rtg snímkami.

Zažiadané o kredity (21+ 21).  Kurzy Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 1. kurz a Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 2. kurz na seba nadväzujú, preto je vhodné absolvovať celý vzdelávací program.

Účastnícky poplatok:

Zubný lekár: 350€ (1. kurz) + 450€  (2.kurz) (800€)   pri jednorazovej úhrade  700€ 

Dentálny hygienik:  300€ (1. kurz) + 400€ (2. kurz) (700€)   pri jednorazovej úhrade   650€ 

Prednášajúci: doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Trvanie kurzu: 3 dni