Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 1. kurz

Nechirurgická - mechanická + chemická liečba parodontu

V rámci prednáškovej časti sa budú prednášajúci venovať nasledujúcim témam: mikrobiálne a nemikrobiálne poškodenie chrupu a parodontu, zjednodušené vyšetrenie parodontu, ako stanoviť diagnózu a prognózu, indikácia mechanickej, chemickej a chirurgickej liečby, manažment dentálneho tímu, úloha zubného lekára a dentálneho hygienika, rozdelenie kompetencií, poradenstvo podľa diagnózy, veku, zdravotného stavu, agresívny kaz, mechanická, chemická liečba, ošetrenie dieťaťa s agresívnym kazom, agresívna parodontitída, rizikový pacient, chemická liečb, indikácia antibiotík, endo-paro, paro-endo lézie, absces parodontu, rizikové faktory, genetika, výživový protokol, citlivé krčky, biela škvrna, erózie, vhodná dokumentácia, základné nástrojové a prístrojové vybavenie, parafunkcie, liečba dlahou, bolesti TMK. 
Praktická časť zahŕňa deep scaling, root planing, airpolišing, motivácia, inštruktáž, správna ergonómia práce s nástrojmi, brúsenie nástrojov, kazuistiky rôznych postupov ošetrenia, indikácie pre zhotovenie dlahy, relaxačné cvičenia pri bruxizme, vyšetrenie genetickým, mikrobiálnymi testami, CRP, iné. 

Zažiadané o kredity (21+ 21). Kurzy Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 1. kurz a Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 2. kurz na seba nadväzujú, preto je vhodné absolvovať celý vzdelávací program.

Účastnícky poplatok:

Zubný lekár: 350 € (1. kurz) + 450€  (2.kurz) (800€)   pri jednorazovej úhrade  700€ 

Dentálny hygienik:  300€ (1. kurz) + 400€ (2. kurz) (700€)   pri jednorazovej úhrade   650€ 

Prednášajúci: doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Trvanie kurzu: 3 dni