Digitálna stomatológia, techniky kostných rekonštrukcií a managment mäkkých tkanív, 3 kľúčové faktory pre úspech v modernej implantológii a protetike

Odborná prednáška 1,5 dňa na tému Digitálna stomatológia, techniky kostných rekonštrukcií a managment mäkkých tkanív, 3 kľúčové faktory pre úspech v modernej implantológii a protetike

Program prednášky

- Ako digitálny pracovný postup zmenil dentalnu implantológiu

- Techniky augumentácie mäkkých tkanív okolo prirodzených zubov a implantátov

-  Computer guided surgery v imediátnych protokoloch: od jedného zuba až po celý zubný oblúk

-  Aktualizácia techník rekonštrukcie a regenerácie kostí

-  Úloha digitálneho pracovného protokolu  pri plánovaní a liečbe atrofických kostí

-  Chirurgické a protetické postupy .

 

 

Prednáška je v anglickom jazyku

Účastnícky poplatok:

Prednáška 1,5 dňa

450 Eur pri registrácii do 12.4.2023

500 Eur pri registrácii do 30.4.2023

550 Eur pri registrácii po 30.4.2023 a na mieste

180 Eur študenti zubného lekárstva

 

Pri prihlásení ďalšieho účastínka na prednášku z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. 

Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok a Hands on. Ak rpihlásený účastník zruší svoju registráciu po 30.4.2023, účastnícky poplatok je nevratný

Prednášajúci: Matteo Chiapasco, MD, Dr. Paolo Casentini
Trvanie kurzu: 2 dni

Termín: 12.05.2023 - 13.05.2023
Miesto: Lindner Hotel Gallery Central Bratislava

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail. Zároveň súhlasím, že v prípade zrušenia účasti z mojej strany menej ako 10 dní pred akciou, má organizátor nárok na storno poplatok vo výške 80% z účastníckeho poplatku.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.