Chirurgické a protetické postupy

Súčasné chirurgické a protetické postupy.

Program:
8.00 - 9.00 Registrácia


9.00 - 10.30 Uvítanie/ Úvod do problematiky
1. časť Aktuálne trendy v dentálnej implantológii, stratégie ošetrenia, dizajn implantátu a povrchu – predpoklady pre dlhodobý úspech
Prestávka - občerstvenie

10.45 - 12.30
2. časť 
- Tissue level vs. Bone level implantáty - v čom je vlastne rozdiel?
- Estetika frontálnej oblasti

12.30 Obed

13.30 – 15.15
3. časť
- Implantáty u pacientov s defektami - plastická chirurgia u mäkkých a tvrdých tkanív
Prestávka - občerstvenie

15.30 – 17.00
4. časť 
- Inovatívna terapia pri komplexných indikáciách – okamžitá implantácia a okamžité zaťaženie 
- Neúspechy a komplikácie – ako ich riešiť, ako im predchádzať

17.00 Prestávka, ukončenie seminára

Prednášajúci: Dr. Daniel Hess, DMD
Trvanie kurzu: 1 deň