Augmentácie mäkkých a tvrdých tkanív

Hands on kurz

Program:

- Ako odobrať a deepitelizovať spojivový štep

- Ako realizovať voľný gingiválny štep na získanie keratinizovaného tkaniva

- Ako realizovať spojivový štep na zlepšenie estetiky

- Ako realizovať koronálne posunutý lalok/CAF/

- Ako realizovať palatálny posunutý lalok  /PSF/

- Ako získať autogénne kostné partikuly kostnými škrabkami z ramena mandibuly

- Ako používať autogénne kostné partikuly a biomateriály pre GBR

- Ako stabilizovať membránu

- Ako uvoľňovať a mobilizovať  laloky, pre dosiahnutie sutúry bez napätia na regenerovanej oblasti   

 

 

Hands on kurz v anglickom jazyku

V čase od 13:30 - 19:00

Účastnícky poplatok

700 Eur pri registrácii do 12.4.2023

750 Eur pri registrácii do 30.4.2023

800 Eur pri registrácii po 30.4.2023 a na mieste 

 

Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 30.4.2023, účastnícky poplatok je nevratný. 

 

 

 

Prednášajúci: Dr. Paolo Casentini, Matteo Chiapasco, MD
Trvanie kurzu: 1 deň

Termín: 13.05.2023
Miesto: Lindner Hotel Gallery Central Bratislava

Fakturačne údaje

Kontaktné údaje

Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na vystavenie faktúry, tel. číslo, e-mail. Zároveň súhlasím, že v prípade zrušenia účasti z mojej strany menej ako 10 dní pred akciou, má organizátor nárok na storno poplatok vo výške 80% z účastníckeho poplatku.
Ľutujeme, ale nemôžeme Vás registrovať na Vami zvolenú akciu vzhľadom na neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail za účelom zasielania informácií ohľadne akcií organizovaných organizátorom.
Dobrovoľne udeľujem súhlas, aby osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mail boli poskytnuté tretím osobám - partnerom, ktorí sú uvedení na stránke www.dentlyacademia.sk.