Adhezívny koncept rekonštrukcie frontálnych zubov

Kompozity vo frontálnom úseku

Prednáška je súčasťou letného dentálneho sympózia 2018 (Súčasné prístupy v estetike frontu) a je organizovaná v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou. 

Pridelené kredity: 6

Program: Registrácia začína o 8.00. Začiatok prednášky o 8.50. Predpokladaný koniec prednášky o 17.00 -17.30.

Účastnícky poplatok:
180 Eur pri registrácii do 30.04.2018
200 Eur pri registrácii po 01.05.2018
220 Eur na mieste v deň konania prednášky
80 Eur študenti zubného lekárstva

Pri prihlásení sa ďalšieho účastníka z jednej zubnej praxe (rovnaké IČO) máte na jeho účastnícky poplatok zľavu 10%. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

Pri prihlásení sa na obidve prednášky Letného dentálneho sympózia 2018 (Súčasné prístupy v estetike frontu - prednáška MUDr. Gregora a Dr. Pelekana) máte zľavu 10% z účastníckych poplatkov na obe prednášky. Akcia neplatí na študentský účastnícky poplatok.

Prednášajúci: MUDr. Ladislav Gregor
Trvanie kurzu: 1 deň